DWA RAZY LANDART
        Polscy Floryści na Międzynarodowych
       
Festiwalach LandArt

 

 

W maju w katalońskiej Geronie w Hiszpanii oraz w Nidzie na Litwie odbywały się międzynarodowe festiwale landartu.
  Na początku należy się słowo wyjaśnienia, czym jest landart. Landart jest pojęciem pochodzącym z języka angielskiego (na które składają się słowa land –ziemia i art – sztuka) i nazywa dziedzinę sztuki, której dzieła tworzone są wyłącznie z materiałów, jakie ma nam do zaoferowania natura.
  Artyści uczestniczący w festiwalach landartu zwykle pracują w nieznanym dla siebie wcześniej miejscu, nie mają pojęcia o warunkach pracy i nie wiedzą z jakich materiałów będzie można korzystać. Prace wykonywane są jedynie z materiałów znalezionych w najbliższej okolicy.
   Celem artystycznej działalności jest optymalne zintegrowanie budowanego obiektu w krajobrazem. Pod uwagę brany jest głównie charakter środowiska, ukształtowanie terenu a nawet czynniki antropogeniczne.

Landart jest dziedziną sztuki o wielkim potencjale artystycznym - daje artyście możliwość pracy w każdym miejscu i czasie, praktycznie bez ograniczeń. Pozwala twórcy dotknąć tego, co jest esencją przestrzeni oraz zintegrować się z nią przez sam proces tworzenia.

  Katalońskie spotkanie artystów landart było częścią 56 edycji święta kwiatów, wystawy kwiatów, pomników i ogrodów pt.” Girona Temps de flors”. W niezwykle pięknym mieście spotkały się zespoły z Hiszpanii, Włoch, Szwajcarii, Holandii, Meksyku, Litwy, Portugalii oraz Polski. Polskę reprezentowali Magdalena Birula Białynicka z Warszawy i Marcin Jabłoński z Lubartowa. Dyrektorem artystycznym był szwajcarski artysta Peter Hess.
  Tegoroczna edycja festiwalu landart miała charakter inny niż poprzednie, bowiem miejscem działania artystów była przestrzeń miejska. Przez tydzień na głównych ulicach i mostach Gerony z materiałów dostarczonych przez organizatorów powstawały instalacje nawiązujące do elementów tworzących miasto czyli kamieni, wody, roślinności i ludzi. Interesującym aspektem pracy okazał się jej interaktywny wymiar, to znaczy bezpośredni kontakt z odbiorcą, jego emocjami, odczuciami i uwagami.

  Kolejnym wydarzeniem, w którym brał udział zespół z Polski był Drugi Międzynarodowy Eco Landart Festiwal. Odbywał się on na Litwie w miasteczku Nida. Miejscem pracy był park miejski w sąsiedztwie latarni morskiej.

  W imprezie brały udział zespoły z Litwy, Łotwy, Hiszpanii i Kanady. Polskę reprezentowali Monika Kudłacz z Krakowa i Marcin Jabłoński z Lubartowa. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania instalacji zostały zebrane przez samych artystów na terenie parku. Rezultatem tygodniowego procesu twórczego były zarówno prace zintegrowane z otoczeniem pod względem formalnym jak również instalacje nawiązujące do miejscowego krajobrazu. Ważnym przesłaniem wielu prac, był „proces” rozumiany czysto, czyli jako uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.


Zachęcamy do obejrzenia prac Magdy na stronie: www.wrzosowisko.com.pl
oraz Marcina na stronie: www.tosee.com.pl

Tekst i zdjęcia: / szu /