XXXVI Wystawa Róż
i Aranżacji Florystycznych

    Plakat
 

   ORGANIZATORZY:

Urząd Miasta Kutno;  Kutnowski Dom Kultury;  Muzeum Regionalne
 

źródło: KDK

przejdź do strony głównej: www.asflor.pl